ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

Last updated: 22 พ.ย. 2561  |  200 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายร่มไทร ทิพยเศวต (ประธาน) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ สภาพแวดล้อม ศักยภาพ และความต้องการของพื้นที่ โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com