ส.อ.ท.ฉช. ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ร่วมกับสถานประกอบการเครือข่าย

Last updated: 10 มี.ค. 2562  |  266 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ส.อ.ท.ฉช. ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ร่วมกับสถานประกอบการเครือข่าย

ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ (ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก/ที่ปรึกษาฯ) ร่วมเป็นวิทยากร นายพิชัย อธิเกียรติ์ (เหรัญญิก) และนายประมิน อินทร์ชู (กรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) ร่วมประชุมโครงการพัฒนาแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อหาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com