การประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2562

Last updated: 1 พ.ค. 2562  |  207 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2562

นายเฑียร คุมพล (รองประธานด้านพัฒนาสังคมและแรงงานสัมพันธ์) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2562 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายฐากูร ชวนะพงศ์ (ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา) พร้อมด้วยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ภาคราชการ) เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com