งานแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา

Last updated: 23 เม.ย 2563  |  197 จำนวนผู้เข้าชม  | 

งานแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายร่มไทร ทิพยเศวต (รักษาการ ประธาน) นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) นายเฑียร คุมพล (รองประธาน) นายไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล (รองประธาน) นายพิชัย อธิเกียรติ์ (เหรัญญิก) และนายวิมล อัจจิมากุล (กรรมการ) ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา และการจัดงานเสวนา หัวข้อ “ตื่นตื่น..ชาวฉะ” จัดโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Powered by MakeWebEasy.com