ให้สัมภาษณ์กับผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Last updated: 29 มิ.ย. 2563  |  176 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ให้สัมภาษณ์กับผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) ให้สัมภาษณ์กับผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-14.30 น. ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเก่า)

Powered by MakeWebEasy.com