ประชุมคณะทำงาน “โครงการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมใจ พิทักษ์ความปลอดภัยในศาสนสถาน”

Last updated: 20 ก.ค. 2563  |  157 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมคณะทำงาน “โครงการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมใจ พิทักษ์ความปลอดภัยในศาสนสถาน”

คณะทำงาน “โครงการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมใจ พิทักษ์ความปลอดภัยในศาสนสถาน” ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จำกัด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) นายสุนทร กระตุฤกษ์ (รองประธานด้านเศรษฐกิจและการลงทุน) นายวิมล อัจจิมากุล (กรรมการด้านเศรษฐกิจและการลงทุน) นายประมิน อินทร์ชู (กรรมการด้านสังคมและประสานงานภาครัฐ) นายสุรพงษ์ อติชาดศรีสกุล (กรรมการด้านวิชาการและการศึกษา) นางสาวธัณย์สิตา สินธาราจิรฐา (ตัวแทนด้าน CSR บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด [มหาชน]) และนางสาวอุมาพร ทองสาดี (บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด) เข้าร่วมประชุม

Powered by MakeWebEasy.com