ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินฯ

Last updated: 13 ส.ค. 2563  |  221 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินฯ

นายพงศ์ บุนนาค (รองเลขาธิการ) ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินฯ ซึ่งมีนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา (รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา) จัดโดยสำนักงานโยธาธิการผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com