ประชุมคณะทำงานการผลิตและพัฒนากำลังคนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้คณะทำงาน ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา

Last updated: 19 ส.ค. 2563  |  158 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมคณะทำงานการผลิตและพัฒนากำลังคนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้คณะทำงาน ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) ร่วมประชุมคณะทำงานการผลิตและพัฒนากำลังคนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้คณะทำงาน ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com