ประชุมติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการชุมชน และสถานศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 6/2563

Last updated: 10 ก.ย. 2563  |  152 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการชุมชน และสถานศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 6/2563

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการชุมชน และสถานศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม (รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา) เป็นประธานในที่ประชุม จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com