ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

Last updated: 14 ก.ย. 2563  |  123 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

นายบุญเลิศ ชดช้อย (เลขาธิการ) ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

 
 


Powered by MakeWebEasy.com