เป็นวิทยากรเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “วิกฤตแรงงานตกงานจากโรคระบาดโควิด-19 นโยบายรัฐต่อทิศทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน”

Last updated: 28 ก.ย. 2563  |  139 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เป็นวิทยากรเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “วิกฤตแรงงานตกงานจากโรคระบาดโควิด-19 นโยบายรัฐต่อทิศทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน”

นายบุญเลิศ ชดช้อย (เลขาธิการ) ร่วมเป็นวิทยากรเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “วิกฤตแรงงานตกงานจากโรคระบาดโควิด-19 นโยบายรัฐต่อทิศทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน” เพื่อรับฟังผลกระทบและปัญหาแรงงานที่ตกงานจากการระบาดจากโรคโควิด-19 และสร้างความตระหนักในการเป็นเจ้าของ การเข้าถึง และร่วมพัฒนาสื่อสาธารณะ รวมถึงการสร้างเครือข่ายและพื้นที่การทำงานร่วมกันเชิงประเด็น จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟัง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องชลธี โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

 

 
 

Powered by MakeWebEasy.com