ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

Last updated: 16 เม.ย 2564  |  287 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) และดร.สุวิไล พุ่มโพธิ์ (บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด [มหาชน]) ร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้การขับเคลื่อนศูนย์ AIC เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Powered by MakeWebEasy.com