ประชุมการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการในการจัดทำแผนเผชิญเหตุและการปฏิบัติตามมาตรการ Bubble and Seal

Last updated: 3 ก.ย. 2564  |  163 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการในการจัดทำแผนเผชิญเหตุและการปฏิบัติตามมาตรการ Bubble and Seal

นายไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล (รองประธานด้านสังคมและประสานงานภาครัฐ) และนายบุญเลิศ ชดช้อย (เลขาธิการ) ร่วมประชุมการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการในการจัดทำแผนเผชิญเหตุและการปฏิบัติตามมาตรการ Bubble and Seal และกิจกรรมการนิเทศเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและติดตามผลการดำเนินการของโรงงานที่ถูกสั่งปิดชั่วคราว และโรงงานที่มีการติดเชื้อในโรงงาน (ครั้งที่ 1) จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom

Powered by MakeWebEasy.com