สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
The Federation of Thai  Industries Chachoengsao Chapter
 
       สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นองค์การเอกชนที่มุ่งประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ทั้งด้านนโยบายและทิศทางธุรกิจเพื่อให้เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันปัจจัยที่ก่อประโยชน์ พร้อมให้มีการขจัดปัญหาอุปสรรคที่ขัดขวางต่อประสิทธิภาพสูงสุด และความยั่งยืนในการลงทุนและประกอบธุรกิจในทุกประเภท อีกทั้งให้สอดคล้องกับทิศทางในทุกบริบทของ EEC ที่ภาครัฐกำหนดของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา วาระปี 2565 - 2567

VISION

   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นองค์กรเอกชนที่มุ่งประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ทั้งด้านนโยบายและทิศทางธุรกิจ เพื่อให้เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน ปัจจัยที่ก่อประโยชน์ พร้อมให้มีการขจัดปัญหา อุปสรรค ที่อาจขัดขวางต่อประสิทธิภาพสูงสุดและความยั่งยืนในการลงทุน และประกอบธุรกิจในทุกประเภท อีกทั้งให้สอดคล้องกับทิศทางในทุกบริบทของ EEC ที่ภาครัฐกำหนดของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา

MISSION

- เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการผลิต การจัดการ การตลาด และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่จะ นำมาซึ่งความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
- เราจะเป็นศูนย์รวมของการประสานงาน และความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฯ วาระปี 2565–2567 โดยออกแบ่งเป็นทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้

ที่ด้านบทบาทหน้าที่
1ด้านวิชาการและการศึกษาดูแลจัดอบรมสัมมนา ให้ความรู้กับสมาชิก และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม อันเกี่ยวเนื่องกับระเบียบ กฎหมายใหม่ ทั้งด้านศุลกากร สรรพากร แรงงงาน และอื่นๆ พร้อมทั้งพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ และขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกยุคใหม่
2ด้านสังคมและประสานงานภารัฐดูแลให้ความร่วมมือกับภาครัฐ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน
3ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนดูแลเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนทุกด้านของภาคอุตสาหกรรม
4ด้านสมาชิกสัมพันธ์ (หารายได้)ดูแลสร้างสมดุลรายรับ – รายจ่ายอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ผ่านมา

นายธนะพล ไตรสรณกุลชัย (นายทะเบียน) ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์การมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

นายธนะพล ไตรสรณกุลชัย (นายทะเบียน) ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์การมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) นายไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล (รองประธานด้านสังคมและประสานงานภาครัฐ) และนายสุนทร กระตุฤกษ์ (รองประธานด้านเศรษฐกิจและการลงทุน) ร่วมประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) และนายพงศ์ บุนนาค (รองเลขาธิการ)​ ร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9

เกาะติดประธาน ส.อ.ท.ฉะเชิงเทรา

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) ร่วมงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ นายวชิรวิชญ์ บุญสม (พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา)

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) ร่วมประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) นายบุญเลิศ ชดช้อย (เลขาธิการ) นายธนะพล ไตรสรณกุลชัย (นายทะเบียน) นายพงศ์ บุนนาค (รองเลขาธิการ) นายวิมล อัจจิมากุล (กรรมการด้านเศรษฐกิจและการลงทุน) และนางสาวเรวดี ลิขิตสุภิณ (กรรมการด้านสังคมและประสานงานภาครัฐ) ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต เกษียณอายุราชการ นายวันชัย เกาะสูงเนิน (อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา)

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) นายไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล (รองประธานด้านสังคมและประสานงานภาครัฐ) และนายสุนทร กระตุฤกษ์ (รองประธานด้านเศรษฐกิจและการลงทุน) ร่วมประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

                            
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้