รายงานการประชุมประจำปี

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) ร่วมประชุมอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2563

เอกสารรายงานการประชุมประจำปี 2561

Powered by MakeWebEasy.com