เกี่ยวกับเรา

เป็นองค์กรเอกชนที่มุ่งประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ทั้งด้านนโยบายและทิศทางธุรกิจเพื่อให้เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันปัจจัยที่ก่อประโยชน์ พร้อมให้มีการขจัดปัญหาอุปสรรคที่ขัดขวางต่อประสิทธิภาพสูงสุดและความยั่งยืนในการลงทุนและประกอบธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com