กรรมการและสมาชิก

นายพงศ์ บุนนาค (รองเลขาธิการ) ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลคลองหลวงแพ่งให้เป็นนครปราดเปรื่องและยั่งยืนตามนโยบายจังหวัดฉะเชิงเทราและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2565

นายวิริยะ โถสุวรรณจินดา (รองประธานด้านสมาชิกสัมพันธ์ [หารายได้]) ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ซึ่งมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร (รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา) เป็นประธานในที่ประชุม

นายประจักษ์ ธนภูมิ (กรรมการด้านสังคมและประสานงานภาครัฐ) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2565

นายพิชัย อธิเกียรติ์ (เหรัญญิก) ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตลาดนัด ตลาดชุมชน จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด)

นายพงศ์ บุนนาค (รองเลขาธิการ) ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด (คจพ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2565

นายสุนทร กระตุฤกษ์ (รองประธานด้านเศรษฐกิจและการลงทุน/ในนามบริษัท สยามไวร์ อินดัสทรี จำกัด) นายสุรพงษ์ อติชาดศรีสกุล (กรรมการด้านเศรษฐกิจและการลงทุน/ในนามบริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จำกัด) และนางสาวเรวดี ลิขิตสุภิณ (กรรมการด้านสังคมและประสานงานภาครัฐ/ในนามบริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด) ร่วมพิธีรับมอบรางวัล Chachoengsao Labour Management Excellence Award 2022

นายสุกัณฑ์ โสรัจจกิจ (รองประธานด้านวิชาการและการศึกษา) และนายบุญเลิศ ชดช้อย (เลขาธิการ) ร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานหุ่นยนต์บริการและระบบอัจฉริยะ (Robotics and AI Showcase 2022)

นายสุกัณฑ์ โสรัจจกิจ (รองประธานด้านวิชาการและการศึกษา) ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายธนะพล ไตรสรณกุลชัย (นายทะเบียน) และนายประจักษ์ ธนภูมิ (กรรมการด้านสังคมและประสานงานภาครัฐ) ร่วมศึกษาดูงานเพื่อให้เครือข่ายแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2565

นายพงศ์ บุนนาค (รองเลขาธิการ) ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายสุกัณฑ์ โสรัจจกิจ (รองประธานด้านวิชาการและการศึกษา) ร่วมรับเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE (บริษัท โสรัจจกิจ จำกัด) ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้