ตัวแทนเรือนจำกลางเข้าหารือเรื่องการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)

Last updated: 27 มิ.ย. 2561  |  435 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตัวแทนเรือนจำกลางเข้าหารือเรื่องการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)

นายร่มไทร ทิพยเศวต (ประธาน) ร่วมหารือเรื่องการจัดทำบันทึ กข้อตกลง (MOU) ตามโครงการประชารัฐร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง โดยผู้บัญชาการเรือนจำกลางจั งหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายนายธวัชชัย สุขสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขั ง เรือนจำกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา) เข้าพบเพื่อหารือเรื่องการจั ดทำโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวั ดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเก่า)

Powered by MakeWebEasy.com