ผู้แทนจากบริษัท บี จีสติกส์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบประธานสภาฯ

Last updated: 27 มิ.ย. 2561  |  455 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผู้แทนจากบริษัท บี จีสติกส์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบประธานสภาฯ

นายร่มไทร ทิพยเศวต (ประธาน) ให้ผู้แทนจากบริษัท บี จีสติกส์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบเพื่อแนะนำบริษัทฯ และให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกั บเขตระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก (EEC) เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวั ดฉะเชิงเทรา ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเก่า)

Powered by MakeWebEasy.com