วิพากษ์หลักสูตรในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0

Last updated: 5 ก.ค. 2561  |  293 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิพากษ์หลักสูตรในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0

นายสุทธิชัย พัฒนาสิทธิเสรี (กรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) และนายประมิน อินทร์ชู (กรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) ร่วมวิพากษ์หลักสูตรร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม : ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Powered by MakeWebEasy.com