การตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561

Last updated: 27 ส.ค. 2561  |  638 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561

นายพิชัย อธิเกียรติ์ (เหรัญญิก) ร่วมตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00–12.00 น. ณ บริษัท วูเทคไทย จำกัด (สาขาบ้านโพธิ์) อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และในเวลา 13.00-15.00 น. ร่วมตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00–15.00 น. ณ บริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

Powered by MakeWebEasy.com