ร่วมประชุมพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างผังทางเลือกฯ เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน

Last updated: 19 ก.ย. 2561  |  329 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ร่วมประชุมพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างผังทางเลือกฯ เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน

นายไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล (รองประธานด้านผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน) และนางสาวอารีนา ชูสุวรรณชัย (รองเลขาธิการ) ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างผังทางเลือกฯ เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com