ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2561

Last updated: 26 ธ.ค. 2561  |  277 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2561

นายไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล (รองประธานด้านผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน) ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวม เพื่อให้การดำเนินการงานและจัดทำผังเมืองรวมบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com