หน่วยงานศึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่ง EEC เข้าพบเพื่อรับคำแนะนำ

Last updated: 23 มิ.ย. 2562  |  193 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หน่วยงานศึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่ง EEC เข้าพบเพื่อรับคำแนะนำ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มอบหมายบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้แก่ บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท แพลนโปร จำกัด บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด และมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ดำเนินการเข้าพบเพื่อแนะนำโครงการและขอรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายวิริยะ โถสุวรรณจินดา (เลขาธิการ) และนายพิชัย อธิเกียรติ์ (เหรัญญิก) ร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็น
 

Powered by MakeWebEasy.com