ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

Last updated: 15 ส.ค. 2562  |  143 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

นายร่มไทร ทิพยเศวต (ประธาน) ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งเห็นสมควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศุภกิจวิเลขาการ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 (หลังเก่า) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

Powered by MakeWebEasy.com