รองเลขาธิการ ร่วมประชุมผังการใช้ที่ดิน EEC

Last updated: 12 ก.ย. 2562  |  220 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รองเลขาธิการ ร่วมประชุมผังการใช้ที่ดิน EEC

นางสาวอารีนา ชูสุวรรณชัย (รองเลขาธิการ) ร่วมประชุมเรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ EEC เพื่อร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ EEC จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์รับเรืองราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com