การประชุมคณะกรรมการ ส.อ.ท.ฉช. ครั้งที่ 7/2562

Last updated: 6 ต.ค. 2562  |  195 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมคณะกรรมการ ส.อ.ท.ฉช. ครั้งที่ 7/2562

นายร่มไทร ทิพยเศวต (ประธาน) พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมศุภกิจวิเลขาการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเก่า) ในการนี้ ได้ทำการคัดเลือกประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา วาระปี 2563-2565 (อย่างไม่เป็นทางการ) ที่จะมีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ผลการคัดเลือกคุณจีรทัศน์ ได้รับการออกเสียง 13 คะแนน : คุณวิริยะ 5 คะแนน)

Powered by MakeWebEasy.com