ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563

Last updated: 4 ส.ค. 2563  |  152 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดและพิจารณาแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com