ประชุมการจัดทำร่างผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับร่าง) ที่จะดำเนินการวางและจัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Last updated: 28 ส.ค. 2563  |  177 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมการจัดทำร่างผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับร่าง) ที่จะดำเนินการวางและจัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นายบุญเลิศ ชดช้อย (เลขาธิการ) นายพิชัย อธิเกียรติ์ (เหรัญญิก) และนายพงศ์ บุนนาค (รองเลขาธิการ) ร่วมประชุมการจัดทำร่างผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับร่าง) ที่จะดำเนินการวางและจัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดโดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com