ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564

Last updated: 3 ธ.ค. 2563  |  100 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา (รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา) เป็นประธานในที่ประชุม จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com