มอบน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค (2,400 ขวด)

Last updated: 3 ก.ย. 2564  |  117 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มอบน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค (2,400 ขวด)

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ประธาน) นายสุนทร กระตุฤกษ์ (รองประธานด้านเศรษฐกิจและการลงทุน) และนายสุกัณฑ์ โสรัจจกิจ (กรรมการด้านเศรษฐกิจและการลงทุน) ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค (2,400 ขวด) ในนามของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ โควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด และผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ บ้านพักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com